Praktische Pedagogische Tips

Praktische Pedagogische Tips

Ken jij de doelen van storend gedrag?

Tips voor de TSOPosted by Saskya Wiegel Mon, December 05, 2016 22:07:08

Een leerkracht vertelde mij eens dat zij zich zo verschrikkelijk ergerde aan een jongetje in haar groep. Iedere dag rond een uur of elf verdween deze 7 jarige onder zijn tafeltje. Wat ze ook probeerde of zei hij kwam er niet snel onder vandaan. Het stoorde de les, andere kinderen reageerden er op. Iedere dag opnieuw werd ze boos.

Het kan je heel erg helpen om er van uit te gaan dat het gedrag bij de lesdag in jouw groep hoort. Boos worden was niet de oplossing, dat was inmiddels wel duidelijk. Ik adviseerde haar om vlak voor elf uur op vriendelijke toon tegen de jongen te zeggen: ‘Vergeet je niet om zo meteen onder je tafel te gaan zitten, het is bijna elf uur.’ Ze heeft dit 2 dagen achtereen gezegd. Vanaf dag 1 is hij nooit meer onder zijn tafel gaan zitten.


In mijn trainingen benadruk ik altijd dat elk kind een sterke behoefte heeft erbij te horen. Hij wil van betekenis zijn. Als een kind door de manier waarop hij wordt opgevoed en benaderd twijfelt of hij er bij hoort gaat hij allerlei gedragingen laten zien om te laten merken dat hij er toe doet. Dit gebeurt vaak op een storende manier. De psychiater Rudolf Dreikurs noemde dit De doelen van storend gedrag. Het eigenlijke doel is 'erbij horen' maar in de loop van de tijd worden de middelen zelf het doel. Dreikurs heeft ontdekt dat kinderen hun toevlucht zoeken tot één of meer van de volgende doelen

1. Aandacht

2. Macht

3. Wraak

4. Vertoon van OnvermogenAandacht

Een kind kan ervan overtuigd raken dat het krijgen van aandacht de manier is om er zeker van te zijn dat hij erbij hoort. Voorbeelden van aandacht vragen zijn:

o steeds om hulp vragen

o overdreven aanhankelijkheid tonen

o almaar grapjes maken

o stunts uithalen om aandacht te krijgen

o bangigheid tonen

o overdreven slimheid tonenMacht

Als het vragen van aandacht niet het gewenste resultaat geeft zet het kind soms zwaardere middelen in. Het wil op die manier laten zien dat er rekening met hem moet worden gehouden. Hij wil laten zien dat hij zijn zin wil hebben. Het kind denkt: 'Ik zal je laten zien dat jij mij niet kan dwingen. Pas dan stel ik wat voor!' Voorbeelden van macht zoeken zijn:

o koppigheid

o uitdagend gedrag

o ongehoorzaamheid

o 'ja' zeggen, 'nee' doen'

o lijdelijk verzet tonenWraak

Een kind kan zijn toevlucht tot wraak nemen als ouders of anderen zijn streven naar macht met harde hand de kop indrukken. Dat kan veel schade aan het gevoel van eigenwaarde geven. Het kind gaat alles op alles zetten om terug te slaan. Het voelt zich gekwetst. Terug kwetsen kan tot een beetje genoegdoening leiden. Helaas begrijpt het kind niet voldoende dat dit tot meer ellende leidt. Het denkt dat het anderen mag kwetsen omdat het zichzelf gekwetst voelt. Uitingen van wraak zijn bijvoorbeeld:

o verbale agressie (uitschelden, grof taalgebruik)

o schoppen, bijten

o dingen kapot maken

o dieren pijn doen

o dingen doen die in de ogen van de meeste mensen 'gemeen' zijnVertoon van onvermogen

Sommige kinderen willen niet meer meedoen. Hun pogingen om erbij te horen en zich te laten gelden zijn op niets uitgelopen. Ze geven de moed op. Het kind denkt als het niets doet het ook niets fout kan doen. Het kind toont zijn wanhoop bijvoorbeeld door:

o bij elke uitleg aan te geven dat het het toch niet snapt

o zeer passief en gedwee gedrag

o bijna aan niets te durven beginnen

o bijna nergens aan te willen meedoenWat is jouw reactie bij storend gedrag?

De reactie die het gedrag bij je oproept kan je helpen er achter te komen welk doel het storende gedrag van het kind heeft. Let komende tijd eens op storend gedrag en jouw gevoel. Voel jij je:


Geërgerd?
dan is het vaak aandacht vragen

Uitgedaagd/bedreigd? dan gaat het vaak om macht

Gekwetst? dan is er meestal wraak in het spel

Hulpeloos? dan is het meestal vertoon van onvermogen


Het helpt als je begrijpt welk doel het kind nastreeft. Het helpt om geen strijd aan te gaan. Het helpt om boven het kwetsen te staan. Geef kinderen eens aandacht nog voor zij het storende gedrag in kunnen zetten. Toon interesse. Begrens waar nodig vriendelijk, duidelijk en beslist. Probeer boosheid of irritatie te voorkomen. Boosheid en onbegrip drijft jou en het kind uit elkaar i.p.v. naar elkaar.


Veel succes in de TSO!
Saskya Wiegel

  • Comments(0)//tsoexpeditie.expeditieopvoeden.nl/#post48