Praktische Pedagogische Tips

Praktische Pedagogische Tips

Welke ruzie rol heb jij?

Tips voor de TSOPosted by Saskya Wiegel Mon, November 07, 2016 14:52:56

Kinderen en ruzie maken, het hoort bij elkaar. Het is belangrijk dat kinderen met meningsverschillen en verschillen van inzicht leren omgaan omdat ze bij ons (dagelijks) leven horen. Van ruzie maken leren kinderen bijvoorbeeld:

· voor zichzelf opkomen

· grenzen aangeven

· zich in te leven in de ander

· onderhandelen


Nynke van der Schaaf deed promotieonderzoek onder 4-8 jarigen in de BSO. Zij observeerde o.a. hoe pedagogisch medewerkers omgingen met conflicten tussen kinderen. Zij zag 4 verschillende rollen die werden aangenomen.

Vaak ben je je er niet van bewust hoe je reageert als kinderen ruzie maken. Kijk komende week eens naar jezelf. Hoe reageer jij? Herken jij jezelf in een van de volgende rollen?

· Preventieve rol

Je grijpt in als er ruzie dreigt te ontstaan en zorgt er voor dat de onenigheid in de kiem wordt gesmoord. Je vertelt de regel. Bijvoorbeeld ‘je mag hier niet slaan.’

· Ordebewaker

Je bent heel duidelijk aanwezig en grijpt steeds in waardoor duidelijk is dat jij de baas bent. Als jij er niet bent moeten kinderen de ruzie zelf afhandelen.

· Instructierol

Je zorgt dat kinderen luisteren naar elkaars mening en zegt de kinderen hoe zij het conflict kunnen oplossen.

· Procesbegeleider

Je begeleidt kinderen in het contact met elkaar. Je mengt je niet in het conflict. Je laat de kinderen zelf vaststellen wat het probleem is en ook zelf nadenken wat de oplossing zou kunnen zijn.


Dit is het advies van Nynke van der Schaaf: Kinderen kunnen conflicten beter zelf oplossen. Neem een observerende houding aan.

o Bewaak wel de veiligheid van kinderen

o Ga een conflict voor kinderen niet oplossen en beëindigen. Soms werkt jouw inmenging namelijk averechts en regelmatig lost dit het conflict niet op.

o Wees een procesbegeleider

Op deze manier leer je kinderen het best vaardig te worden in het omgaan met meningsverschillen of conflicten.Interessant weetje uit het onderzoek

Ruzies duurden veelal kort, vaak minder dan een minuut. Het kind zei niets, zei sorry of het escaleerde.


https://www.kinderopvangtotaal.nl/BsoBrede-scholen/Actueel/2016/10/Bso-sociale-leerschool-voor-jonge-kinderen/Wil je meer leren over het omgaan met ruzies?

Het programma Expeditie Ruzie

o Leert je wat de oorzaak is van conflicten tussen kinderen

o Maakt duidelijk wat kinderen leren van ruzie maken

o Geeft je een stappenplan voor het begeleiden van conflicten tussen kinderen

o Leert je begripvol luisteren naar kinderen

o Leert je kinderen aanspreken op gedrag


Veel succes in de TSO!

Saskya Wiegel

  • Comments(0)//tsoexpeditie.expeditieopvoeden.nl/#post47